Política de privacitat i cookies

Política de privacitat i Cookies

1. Incorporació de dades personals als fitxers de ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. (En endavant, "OnJob"),

OnJob informa a les Empreses d'aquest servei Web i App sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en cas de subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OnJob informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web i App, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer.

 

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

 

L'Empresa que utilitza aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

A l'efecte de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'Empresa presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de OnJob a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per OnJob o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l'enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per OnJob, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.

2. consentiment informat:

Responsable del Tractament: ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L.

CIF: B55309298, Girona, C / Bonastruc de Porta 24, 1r 1a (C.P. 17001)

Correu Electrònic: info@onjob.es

En nom de ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. l'informem que les dades de caràcter personal recollits, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L. està tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Així mateix, sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb el servei prestat.

     SI autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis.

Imatge:

D'acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d'aquest mateix any, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L., demana el consentiment per poder utilitzar fotografies en les que aquests siguin clarament identificables, per poder ser exposades a la pàgina web o App.

SI autoritzo a la publicació de les meves imatges.

 

3. Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la Informació detallada de Protecció de Dades que s'exposa a continuació:

Responsable:

Raó Social: ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L.

C.I.F .: B55309298

Adreça: Girona, C / Bonastruc de Porta 24, 1r 1a (C.P. 17001)

Telèfon: +34 972 21 95 92

Correu Electrònic: info@onjob.es

Finalitat:

L'informem que les dades de caràcter personal recollits, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Legitimació:

Les Dades de caràcter personal obtinguts en aquesta pàgina web i App, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l'interessat.

L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L., estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. ONJOB SISTEMAS GENERALES DE SOFTWARE LABORAL, S.L.,  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que se'ls proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, l'informem que té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar.

4. Exercici de drets

Si ho desitja pot enviar un correu electrònic a info@onjob.es, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. El responsable interessat de l'Empresa haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.

 

OnJob es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, OnJob anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

5. Mesures de seguretat

Les dades de l'Empresa seran tractades per OnJob sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.

6. Prohibició per a menors

Els menors de 14 anys no hauran de registrar ni facilitar les seves dades personals a OnJob.

7. Dades de tercers

L'Empresa té terminantment prohibit facilitar dades personals, incloent la imatge, de terceres persones per o durant la utilització del servei. L'Empresa s'obliga a mantenir indemne a OnJob davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part del l'Empresa del deure descrit en aquest paràgraf.

8. Visualització de dades entre Usuaris / Empresa

L'Empresa sap i accepta que el funcionament normal del servei implica que les seves dades personals puguin ser visualitzats per altres Usuaris, als efectes de possibilitar el contacte i la interacció entre tots. L'Empresa pot enviar un correu electrònic a info@onjob.es, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

9. Missatges de xat / comunicats

L'Empresa sap i accepta que OnJob podrà accedir i emmagatzemar el contingut dels xats i els comunicats enviats i rebuts pels Usuaris i les Empresa del Servei. Aquests accessos es podran dur a terme per controlar el correcte ús i funcionament del Servei, així com en cas de rebre un requeriment judicial o de l'autoritat competent.

10. Política de cookies

El Servei utilitza cookies, fitxers que es descarreguen en el terminal de l'Empresa en accedir al servei permetent OnJob entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'Empresa o del seu terminal i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu terminal, reconèixer a l'Empresa.

 

Cookies d'anàlisi (Google Analytics): Són aquelles que, tractades per un tercer (Google Inc.), ens permeten quantificar el nombre d'empreses i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan Les Empreses del Servei. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra App o web per tal de millorar l'oferta de serveis que oferim. Les dades obtingudes mitjançant aquest tipus de cookies romandran emmagatzemats en el terminal de l'Empresa i poden ser tractats en cada accés d'aquest a l'App o web fins que es produeixi la caducitat de les cookies o la mateixa empresa les elimini.

 

La configuració d'Analytics està predeterminada pel servei ofert per Google, de manera que li suggerim que consulti la pàgina de privacitat de Google Analytics per obtenir més informació de les "cookies" que utilitza i de com inhabilitar.

 

L'Empresa pot bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu terminal mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el mateix. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

11. Condicions legals

Accepto els termes i condicions legals de la present Startup "OnJob", i quedo degudament informat que aquesta té com a funció única i exclusivament ser una eina útil per a l'Empresa i el Candidat, usuaris d'aquesta aplicació, per tal de suplir les necessitats de vacants i / o puntes de treball que poguessin donar-se, l'enviament de comunicats adjuntant arxius o el registre d'entrada i sortida d'Usuaris mitjançant l'escaneig d'un QR en els centres de treball. D'aquesta manera, queda informat que OnJob no es fa càrrec de la contractació i / o gestió laboral ni res té a veure amb les obligacions i / o relacions contractuals i de qualsevol altra índole que puguin derivar entre les parts (Empresa / es i Usuari / s), quedant exempt de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués sorgir al respecte.

 

Així mateix, tant Usuaris com Empreses queden degudament informats i al seu torn exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pel mer ús de la present Startup "OnJob", no podent reclamar res els uns respecte als altres. A aquest efecte, es posa en coneixement dels Usuaris indicats que l'empresa queda totalment exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar pel fet d'enviar qualsevol notícia adjuntant arxius, rebre els registres d'entrada i sortida dels Usuaris mitjançant l'escaneig de un QR en els centres de treball, oferir una determinada vacant, identificar el tipus de necessitat eventual, determinar les condicions exigibles per al lloc en concret o qualsevol altre tipus d'informació sobre aquest tema que pogués donar-se i inclusivament pel simple fet de seleccionar i fins i tot acceptar a un Usuari no implicarà cap tipus de responsabilitat i obligació contractual ni de qualsevol altra índole per part de l'empresa. Tampoc l'Usuari pel fet d'haver-se inscrit en una oferta i, si escau haver estat seleccionat adquirirà responsabilitat alguna respecte a l'empresa. OnJob com s'ha dit és un mer mecanisme per a la selecció de personal sense que puguin derivar-se per les parts, per la seva simple utilització, responsabilitat de tipus alguna.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies